Over Diversas

Diversas is een eenmanszaak van Mirella Huijs. 
Ze heeft ruim 11 jaar in de psychiatrie en verslavingszorg gewerkt. Zij besloot in 2011 een cateringbedrijf te starten waar mensen met deze achtergrond terecht kunnen voor dagbesteding.

Mirella heeft ervoor gekozen om dit als zelfstandig ondernemer te doen,  omdat ze graag onafhankelijk eigen ideeën wil ontwikkelen. Daarbij wil ze het zakelijke en sociale ondernemen op een creatieve en eigenwijze manier verbinden.

Vanaf jongs af aan vond ze het leuk om te organiseren. Buurtfeesten, grote verjaardagsfeesten, teamuitjes en openbare feesten. Koken en daarbij experimenteren heeft haar altijd geïnteresseerd. Na een rondreis door Zuid-Amerika kreeg ze in Suriname helemaal de smaak te pakken. Ze maakte kennis met gerechten en ingrediënten van verschillende culturen. Haar verschillende interesses combineerde ze in één bedrijfsidee: Diversas.

Diversas en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dagbesteding

Er wordt dagbesteding geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen die dagbesteding doen, hebben een indicatie vanuit de gemeente voor arbeidsmatige activering. Waar mogelijk stromen mensen uit naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Deze vorm van begeleiding valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook kunnen mensen verwezen worden door andere Utrechtse organisaties, zoals bijvoorbeeld Lister en Wij 3.0. De doelstelling van Diversas is om mensen mee te laten draaien in de maatschappij en de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen.  Diversiteit geeft kleur aan het bedrijf. Ieders verschillende talenten en ervaringen worden ingezet om  iets moois neer te zetten.

 

 

 

Ontmoeting

De teamleden zijn mensen met een diverse achtergrond, die op een ontspannen manier met elkaar werken en daarmee een hecht team vormen. Tweemaal per week organiseert Diversas een ontmoetingsdiner. Deze driegangendiners in de buurt zijn bedoeld om gasten met elkaar in contact te brengen, onder het genot van een gezonde en gevarieerde maaltijd. De gasten zijn (soms kwetsbare) buurtbewoners en andere mensen die het leuk vinden om elkaar aan tafel te leren kennen. Het sociale netwerk wordt uitgebreid en eenzaamheid wordt tegengegaan.

Voedselverspilling

Om voedselverspilling tegen te gaan maken we gebruik van overgebleven producten. Een aantal keer per week halen we de producten op die niet meer kunnen worden verkocht en/of die anders worden weggegooid. Dit bestaat voornamelijk uit groente, fruit en vlees dat speciaal voor de ontmoetingsdiners apart wordt gehouden. Ons team bereidt daar niet alleen heerlijke maaltijden van, maar ook chutney’s, sambal, groenten in zoetzuur en alles wat we verder kunnen bedenken.

Samenwerking

Diversas werkt samen met verschillende instanties: